A-Plan

A-Plan er en flytende, selvutjevnende gulvmasse.

A-Plan massen er spesielt godt egnet til tynnere påstøp på isolasjon, og det primære bruksområdet er flytende støpte trinnlydsgulv med og uten innlagt vannvarme.

A-Plan benyttes også som et alternativ til sparkling på ujevne gulv med store høydeforskjeller og på gulv med ”vanskelig” underlag. Grunnen til dette er at A-Plan massen er tilnærmet ”død”, og den blir derfor også ofte populært kalt ”gipsgulv”.

A-Plan gulv har minimale spenninger og derfor svært sjelden sprekkdannelser uansett tykkelse på støpen. Man unngår også kantreisninger, noe som er et velkjent problem der sementbaserte masser benyttes.

Ved spørsmål vedørende A-Plan, ta kontakt med Svein Egil Keiseraas, tlf.: 905 61 630.